Fòrum de debat ” Situació educativa del Poble Gitano”

IMG_3873p

Imatges de l’interessant debat sobre la situació educativa del Poble Gitano, realitzat el passat dijous dia 12 de desembre al centre cívic Mas Abelló.

Es va presentar als assistents l’inici i disseny del diagnòstic participatiu, amb el següent contingut:

  • Situació de la població gitana a nivell estatal
  • Recull de dades de la situació educativa del Poble Gitano en sis centres del districte IV i V
  • Causes de l’absentisme i abandonament escolar recollides amb les entrevistes
  • Propostes de millora de la situació escolar recollides amb les entrevistes.

IMG_3875p

Anuncis

Amb el caixó percussió

El dia 3 de febrer de 2012 comença l’activitat de caixó al Mas Pellicer,  pensada per a nens i nenes a partir de cicle mitjà amb la finalitat de treballar el tema de l’absentisme i , a la vegada,  la conducta i el treball a l’escola.

El dia serà els divendres en horari de 5 a 6 de la tarda.

Nombre d’alumnes: des de 10 fins a 15.

L’activitat és gratuïta i es demana un compromís per part de les famílies d’assistència del fill/filla a l’escola matí i tarda amb bon comportament. De no complir aquest requisits l’alumne no podrà participar en l’activitat del caixó.

La família firmarà un document de compromís perquè col·labori en el bon funcionament i aprofitament de l’activitat.

Aquesta activitat ha estat planificada des de Pla d’Entorn amb l’ajuda del Promotor Gitano, l’associació Sonakay i l’escola.

Des de l’escola es farà propaganda de l’activitat així com un seguiment dels alumnes apuntats per aconseguir l’objectiu proposat que és reduir l’absentisme. Setmanalment, s’informarà als responsables de l’activitat dels alumnes que no falten a l’escola i compleixen amb la seva feina.