Fòrum de debat ” Situació educativa del Poble Gitano”

IMG_3873p

Imatges de l’interessant debat sobre la situació educativa del Poble Gitano, realitzat el passat dijous dia 12 de desembre al centre cívic Mas Abelló.

Es va presentar als assistents l’inici i disseny del diagnòstic participatiu, amb el següent contingut:

  • Situació de la població gitana a nivell estatal
  • Recull de dades de la situació educativa del Poble Gitano en sis centres del districte IV i V
  • Causes de l’absentisme i abandonament escolar recollides amb les entrevistes
  • Propostes de millora de la situació escolar recollides amb les entrevistes.

IMG_3875p

Anuncis

QUE NINGÚ ES QUEDI FORA DE JOC

Us presentem el programa actualitzat de la Marató per la pobresa de TV3 , a Reus.

Des de l’Àrea de Benestar Social i del Pla d’Inclusió hem col.laborat amb l’organització d’aquestes activitats conjuntament amb diverses  regidories i entitats,  amb la finalitat de sumar esforços entre tots i totes en contra de les situacions de vulnerabilitat social i no només de manera puntual sinó continuada.

Us demanem fer difusió de les activitats  i promoure la participació.

Diumenge 27 de 16:00 a 17:00 hores,  TV3 farà una retransmissió en directe de la  Flasmoob, on  també participaran un  cantant de Daigual, el periodista Josep Baiges,  i es farà entrega de la recollida solidària de la Federació de Veïns de Reus….

Només afegir que les persones que vulguin  col.laborar amb la Marató, ho poden fer
–  econòmicament , a través de les inscripcions en algunes activitats o a través  de donatius a les URNES  que trobaran instal·lades en els espais de les activitats,  aquestes aportacions aniran a TV3 .

–   o també participant a la  recollida  d’aliments pel BANC D’ALIMENTS que el diumenge es farà  a l’espai d’entitats a partir de les 11,30(davant pàrquing de la  biblioteca) ,i que  posteriorment es repartiran a la xarxa d’entitats de distribució d’aliments de la ciutat.   Els  aliments que més es recolliran, per ser més necessaris, són   oli ,sucre,llet, conserves i llegums cuites.

A Reus, Xarxa d’esports als barris

 
L’Ajuntament de Reus va iniciar el projecte Xarxa d’esports als barris l’any 2000 al barri de Sant Josep Obrer i s’ha anat ampliant a tota la ciutat. Aquest és un projecte de ciutat, comunitari i en xarxa, que utilitza l’esport per a impulsar el desenvolupament personal, la socialització i la inclusió social d’infants, adolescents i joves, i per a combatre la vulnerabilitat social.
 
Les regidories de Serveis Socials, Participació, Esport i lleure, Pla transversal d’immigració, Participació i ciutadania, Plans comunitaris, Pla educatiu d’entorn, Guàrdia Urbana, el Pla local d’inclusió social i diverses entitats esportives i associatives són les impulsores del projecte. Aquest, es duu a terme, desenvolupant activitats esportives com el futbol, el futbol sala, el bàsquet, els balls i ritmes, el bàdminton, etc., en tots els districtes de la ciutat, mitjançant els equipaments i entitats existents. En totes les activitats es desenvolupa un treball socioeducatiu i de cohesió social per part de monitors, educadors socials, tècnics esportius de zona i mediadors interculturals. Es realitzen accions formatives i de prevenció sobre temes de sexualitat, drogues i altres d’interès; alhora, es treballen aspectes clau per a la inclusió social: procés d’escolarització adient, formació per l’ocupació i inserció socio-laboral.
 
Per a poder dur a terme el projecte s’han establert dos grups de treball: un grup impulsor de ciutat, integrat per personal tècnic i responsable de les diferents regidories i plans; i un d’impulsor de districtes, amb personal tècnic i persones d’entitats de cada territori, amb les següents funcions:
  • Detectar les necessitats esportives educatives i d’inclusió del territori. • Dissenyar el projecte consensuat del districte.
  • Establir les activitats esportives i les accions formatives en el territori.
  • Donar suport tècnic a les diferents institucions dels barris a través dels TEZ (tècnics esportius de zona), educadors i educadores socials, mediadors i mediadores.
  • Dissenyar i realitzar accions socioeducatives a nivell individual i de grup.
  • Afavorir aspectes inclusius educatius i d’inserció laboral.
  • Afavorir la promoció social dels joves mitjançant la seva integració en entitats esportives.
Durant aquest curs 2010-2011, la Xarxa d’esports als barris, ha fet possible que entre uns 500 i 600 infants, adolescents i joves, hagin pogut realitzar activitats esportives, i ha tingut una incidència més amplia sobre unes 2.000 persones entre pares i mares, altres familiars, educadors, xarxes d’entitats esportives i agents socials.
 
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/PDIA/2011/07/21/pdiac-reus-xarxa-esports-barris/
 

Les propostes del Tercer Sector Social als partits polítics per a les eleccions municipals del 22 de maig de 2011

1. Passar de les subvencions anuals a convenis pluriennals per donar més estabilitat a les activitats de les entitats socials.
2. Impulsar la introducció de clàusules socials del valor afegit del Tercer Sector en la contractació pública de serveis a les persones.
3. Comparar les ofertes amb l’IVA inclòs en els concursos públics per tractar amb igualtat de condicions a les entitats del Tercer Sector.
4. Aprovar i desenvolupar Plans Locals d’Inclusió Social, i Plans d’Acció Comunitària a cada barri.
5. Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les dones cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida.
6. Garantir el dret a l’habitatge a tota persona que no vulgui viure al carrer i augmentar les reserves mínimes d’habitatge social previstes en la legislació.
7. Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular de reforma de la llei hipotecària per aconseguir que les persones afectades per una execució hipotecària puguin liquidar el deute amb el lliurament de la vivenda.
8. Assessorar i orientar les famílies víctimes de desnonaments hipotecaris, i contribuir a la seva protecció per mitjà de les normatives municipals.
9. Seguir promovent la instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’estratègia de regeneració de barris i pobles.
10. Donar més competències als Ajuntaments i a les entitats socials locals en les polítiques de foment de l’ocupació.
11. Facilitar la presència i l’activitat dels Centres Especials de Treball als municipis.
12. Desplegar el Pacte Nacional d’Immigració i la Llei d’Acollida en forma de Plans Locals d’Acollida.
13. Promoure la contractació de persones nouvingudes per tal de garantir que la plantilla municipal sigui reflex de la pluralitat local.
14. Dur a terme campanyes destinades a que les persones immigrades amb dret de vot a les eleccions municipals exerceixin el seu dret.
15. Sensibilitzar la ciutadania per a la bona acollida en barris i pobles dels equipaments socials destinats a col·lectius en risc o en dificultat.
 
Propostes Tercer Sector.pdf